Toepassingen

Toepassingen

Elke branche en elk evenement stelt andere eisen aan een (tijdelijke) stroomvoorziening. Met de jarenlange opgebouwde ervaring zijn we in staat flexibel met u mee te denken. Voorbeelden van toepassingen in binnen- en buitenland.

Complete stroom infrastructuur ten behoeve van:

  • Festivals;
  • Filmproducties;
  • Kermissen;
  • Culturele evenementen;
  • Stroomvoorzieningen t.b.v. bouwprojecten;
  • (Nood)stroomvoorzieningen t.b.v. industrie. Bijvoorbeeld door het synchroon overnemen van de stroomvoorziening bij werkzaamheden aan het netwerk waardoor de continuïteit van de productie niet in gevaar komt;
  • Uitwisselen van trafo’s met behulp van synchroonaggregaten.